งานจัดซื้อจัดจ้าง


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 01529
หัวเรื่อง : ประกาศตาราง ปปช.7และคุณลักษณะเฉพาะเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ รพ.จุน
รายละเอียด : ประกาศตาราง ปปช.7และคุณลักษณะเฉพาะเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ รพ.จุน
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01528
หัวเรื่อง : ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ รพ.จุน
รายละเอียด : ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ รพ.จุน
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01526
หัวเรื่อง : ประกาศตาราง ปปช.07 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มจำนวน 3 รายการ
รายละเอียด : ประกาศตาราง ปปช.07 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มจำนวน 3 รายการ
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01479
หัวเรื่อง : ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและติดตั้งระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ รพ.ปง
รายละเอียด : ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและติดตั้งระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ รพ.ปง
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01460
หัวเรื่อง : ประกาศตาราง ปปช.07 จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารทำด้วยผ้า 600D
รายละเอียด : ประกาศตาราง ปปช.07 จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารทำด้วยผ้า 600D
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01448
หัวเรื่อง : ประกาศตาราง ปปช.01 และราคากลางงานจ้างปรับปรุงและติดตั้งระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ รวมศูนย์ขนาดไม่น้อยกว่า 30 หัวจ่าย โรงพยาบาลปง(1)
รายละเอียด : ประกาศตาราง ปปช.01 และราคากลางงานจ้างปรับปรุงและติดตั้งระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ รวมศูนย์ขนาดไม่น้อยกว่า 30 หัวจ่าย โรงพยาบาลปง(1)
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01447
หัวเรื่อง : ประกาศตาราง ปปช.01 และราคากลางงานจ้างปรับปรุงและติดตั้งระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ รวมศูนย์ขนาดไม่น้อยกว่า 30 หัวจ่าย โรงพยาบาลปง
รายละเอียด : ประกาศตาราง ปปช.01 และราคากลางงานจ้างปรับปรุงและติดตั้งระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ รวมศูนย์ขนาดไม่น้อยกว่า 30 หัวจ่าย โรงพยาบาลปง
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01446
หัวเรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและติดตั้งระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ รวมศูนย์ขนาดไม่น้อยกว่า 30 หัวจ่าย โรงพยาบาลปง
รายละเอียด : ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและติดตั้งระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ รวมศูนย์ขนาดไม่น้อยกว่า 30 หัวจ่าย โรงพยาบาลปง
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01445
หัวเรื่อง : ประกาศตารางแสดงวงเงิน ราคากลาง ราคาอ้างอิง บช.07 จ้างทำคู่มือฯปลอดการเผา
รายละเอียด : ประกาศตารางแสดงวงเงิน ราคากลาง ราคาอ้างอิง บช.07 จ้างทำคู่มือฯปลอดการเผา
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01444
หัวเรื่อง : ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายละเอียด : ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่