งานอนามัยสิ่งแวดล้อม


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 02692
หัวเรื่อง : เชิญประชุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมกับความผิดอาญา-ถูกจำคุกเพราะได้รักษาผู้ป่วยใช่แล้วหรือ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02681
หัวเรื่อง : ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด : สนใจคลิก www.deqp.go.th
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02360
หัวเรื่อง : ประกาศคณกรรมการสรรหา คสจ.ฉบับที่ 3
รายละเอียด : ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 3 เรื่อง ผลการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ดังต่อไปนี้ 1. นายประพันธ์ เทียนวิหาร เป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี 2. นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า เป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 3. นางวัชรีพรรณ เตมียบุตร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4. นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมชัย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5. นายโกวิท ไชยเมือง เป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาชน 6. นายจำรัส เลาสัตย์ เป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาชน
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02325
หัวเรื่อง : รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 17
รายละเอียด : รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สัปดาห์ที่ 17 (29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2561)
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02323
หัวเรื่อง : ใบสมัคร คสจ.1
รายละเอียด : ใบสมัครเพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02322
หัวเรื่อง : ประกาศสรรหา คสจ.ฉบับที่ 2
รายละเอียด : ประกาศการรับสมัครบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและและกรรมการผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02321
หัวเรื่อง : ประกาศสรรหา คสจ.ฉบับที่ 1
รายละเอียด : ประกาศขั้นตอนและวิธีสรรหาบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและและกรรมการผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02315
หัวเรื่อง : รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 16
รายละเอียด : รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สัปดาห์ที่ 16 (22-28 เมษายน 2561)
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02290
หัวเรื่อง : รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 15
รายละเอียด : รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สัปดาห์ที่ 15 (15-21 เมษายน 2561)
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02257
หัวเรื่อง : รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 14
รายละเอียด : รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สัปดาห์ที่ 14 (8-14 เมษายน 2561)
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่