งานอนามัยสิ่งแวดล้อม


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 03356
หัวเรื่อง : รายงานประจำปี 2561 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด : รายงานประจำปี 2561 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03317
หัวเรื่อง : flow chart แสดงขั้นตอนดำเนินงานแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพ กรณีหมอกควัน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : flow chart แสดงขั้นตอนดำเนินงานแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพ กรีหมอกควัน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03316
หัวเรื่อง : Flow Chart แสดงขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : Flow Chart แสดงขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03315
หัวเรื่อง : Flow Chart แสดงขั้นตอนการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองท้องถิ่น (EHA) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : Flow Chart แสดงขั้นตอนการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองท้องถิ่น (EHA) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03278
หัวเรื่อง : พระราชบัญญัติ ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03179
หัวเรื่อง : รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สัปดาห์ที่ 16 : 14 – 20 เมษายน 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-04-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03178
หัวเรื่อง : รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สัปดาห์ที่ 15 : 7 – 13 เมษายน 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-04-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03177
หัวเรื่อง : รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สัปดาห์ที่ 14 : 31 มีนาคม – 6 เมษายน 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-04-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03151
หัวเรื่อง : รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สัปดาห์ที่ 12 : 24 – 30 มีนาคม 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-04-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03148
หัวเรื่อง : รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สัปดาห์ที่ 11 : 17 – 23 มีนาคม 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่