กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


รหัส : 00823
หัวเรื่อง : คำสั่่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน EOC จังหวัดพะเยา
รายละเอียด : การแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำหรับทุกโรคและภัยสุขภาพ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1