กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


รหัส : 03232
หัวเรื่อง : สรุปรายงานโรค/ภัยสุขภาพ สัปดาห์ที่ 17/62 (28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2562)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03231
หัวเรื่อง : สรุปรายงานโรค/ภัยสุขภาพ สัปดาห์ที่ 16/62 (21- 27 เมษายน 2562)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03187
หัวเรื่อง : สรุปรายงานโรค/ภัยสุขภาพ สัปดาห์ที่ 15/62 (14- 20 เมษายน 2562)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-04-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03175
หัวเรื่อง : สรุปรายงานโรค/ภัยสุขภาพ สัปดาห์ที่ 14/62 (7- 13 เมษายน 2562)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-04-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03174
หัวเรื่อง : สรุปรายงานโรค/ภัยสุขภาพ สัปดาห์ที่ 13/62 (31 มีนาคม- 6 เมษายน 2562)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-04-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03173
หัวเรื่อง : สรุปรายงานโรค/ภัยสุขภาพ สัปดาห์ที่ 12/62 (24-30 มีนาคม 2562)
รายละเอียด : พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนของโรคไข้เลือดออก พื้นที่ ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-04-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03172
หัวเรื่อง : สรุปรายงานโรค/ภัยสุขภาพ สัปดาห์ที่ 11/62 (17-23 มีนาคม 2562)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-04-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03106
หัวเรื่อง : สรุปรายงานโรค/ภัยสุขภาพ สัปดาห์ที่ 10/62 (10-16 มี.ค.62)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03105
หัวเรื่อง : สรุปรายงานโรค/ภัยสุขภาพ สัปดาห์ที่ 9/62 (3-9 มี.ค.62)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03104
หัวเรื่อง : สรุปรายงานโรค/ภัยสุขภาพ สัปดาห์ที่ 8/62 (24 ก.พ.- 2 มี.ค.62)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป