กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 01644
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 39/2560 (วันที่ 24 - 30 กันยายน 2560)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01643
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการรายงานสถานการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธี 25-27 ต.ค.60
รายละเอียด : แผนการเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และ แบบฟอร์มการรายงานสถานการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จ.พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01626
หัวเรื่อง : สรุปนำเสนอ SAT ประจำเดือนกันยายน 2560
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01625
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 38/2560 (วันที่ 17 - 23 กันยายน 2560)
รายละเอียด : โรคทางระบาดวิทยาที่สำคัญมีจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลังในสัปดาห์เดียวกัน คือ โรคไข้หวัดใหญ่(3.89 เท่า) โรคมือเท้าปาก(2.24 เท่า)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01603
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 37/2560 (วันที่ 10 - 16 กันยายน 2560)
รายละเอียด : รายงานผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อ Streptococcus suis 3 ราย เสียชีวิต 1 ราย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-09-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01602
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 37/2560 (วันที่ 10 - 16 กันยายน 2560)
รายละเอียด : รายงานผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อ Streptococcus suis 3 ราย เสียชีวิต 1 ราย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-09-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01594
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 36/2560 (วันที่ 3 - 9 กันยายน 2560)
รายละเอียด : มี 2 เหตุการณ์สำคัญ 1.สุนัขป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ต.จุน อ.จุน 2. ผู้ป่วยรับประทานเห็ดพิษ ต.เวียง อ.เชียงคำ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-09-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01593
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 35/2560 (วันที่ 27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2560 )
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-09-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01570
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 34/2560 (วันที่ 20-26 สิงหาคม 2560)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-09-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01551
หัวเรื่อง : สรุปนำเสนอ SAT ประจำเดือนสิงหาคม 2560
รายละเอียด : สรุป Event สำคัญเดือน สิงหาคม 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-09-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่