งานการเงินและบัญชี


รหัส : 02714
หัวเรื่อง : งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02701
หัวเรื่อง : รายงานเงินคงเหลือตามรายงาน บช.11 ลูกข่ายสสจ.พะเยา ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02700
หัวเรื่อง : รายงานงบเทียบยอดเงินฝากไม่มีรายตัว ณวันที่ 30 กันยายน 2561
รายละเอียด : งบเทียบยอดเงินฝากไม่มีรายตัวของศูนย์ต้นทุน สสจ.พะเยา ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02699
หัวเรื่อง : รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กันยายน 2561
รายละเอียด : งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02698
หัวเรื่อง : รายงานงบกระทบยอดเงินฝากคลัง ปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด : รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02696
หัวเรื่อง : รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณวันที่ 30 กันยายน 2561
รายละเอียด : รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30กันยายน 2561
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02691
หัวเรื่อง : งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02584
หัวเรื่อง : งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02531
หัวเรื่อง : งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02447
หัวเรื่อง : งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123หน้าถัดไป