กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 02274
หัวเรื่อง : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัด สสอ.จุน จำนวน 4อัตรา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02271
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัด สสอ.เมืองพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02269
หัวเรื่อง : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัด สสอ.ภูกามยาว จำนวน 4อัตรา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02268
หัวเรื่อง : แก้ไขสถานที่สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ชั้น7 (ห้อง7A) เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. สำหรับใช้เป็นสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ภาคความรู้ทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) และห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร ๓ ชั้นที่ ๓ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สำหรับใช้เป็นสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์)
รายละเอียด : คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ จากห้องเรียนและห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตัวสอบ ๐๐๑ – ๐๕๒ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตัวสอบ ๐๐๑ – ๐๔๒ เป็นห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. สำหรับใช้เป็นสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ภาคความรู้ทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) และห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร ๓ ชั้นที่ ๓ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สำหรับใช้เป็นสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์) ส่วนนอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02267
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพะเยารับสมัครสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา ในวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02256
หัวเรื่อง : สสจ.พะเยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน จำนวน 4 อัตรา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02254
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รายละเอียด : จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ จากห้องเรียนและห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตัวสอบ ๐๐๑ – ๐๕๒ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตัวสอบ ๐๐๑ – ๐๔๒ เป็นห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. สำหรับใช้เป็นสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ภาคความรู้ทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) และห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร ๓ ชั้นที่ ๓ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สำหรับใช้เป็นสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์) ส่วนนอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02236
หัวเรื่อง : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๔ อัตรา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02227
หัวเรื่อง : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รายละเอียด : กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02216
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม CHRO5/2561
รายละเอียด : รายงานการประชุม CHRO5/2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่