งานส่งเสริมสุขภาพ


>> 4 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 03357
หัวเรื่อง : flow chart กระบวนงานหลักสำคัญของกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : flow chart กระบวนงานหลักสำคัญของกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย 4 flowchart ดังนี้ ลำดับที่ ๑ งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย, ลำดับที่ ๒ งานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ, ลำดับที่ ๓ งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพ และ ลำดับที่ ๔ งานสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงาน : งานส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02977
หัวเรื่อง : ไฟล์ประกอบการประชุมมอบนโยบายวัยเรียน
รายละเอียด : เอกสารประกอบการประชุม
กลุ่มงาน : งานส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02441
หัวเรื่อง : ไฟล์ประกอบการประชุมองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ
รายละเอียด : ไฟลเอกสารประกอบการประชุม
กลุ่มงาน : งานส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01998
หัวเรื่อง : Health Literacy Diary 2018
รายละเอียด : กรมอนามัย Health Literacy Diary 2018
กลุ่มงาน : งานส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่