กลุ่มงานบริหารทั่วไป


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 02660
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รพ.ภูกามยาว)
รายละเอียด : ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รพ.ภูกามยาว)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02659
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รพ.ภูซาง)
รายละเอียด : ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รพ.ภูซาง)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02645
หัวเรื่อง : ประกาศตาราง ปปช.โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.รพ.ดอกคำใต้ ด้วยวิธี e-bidding
รายละเอียด : ประกาศตาราง ปปช.โครงการจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.รพ.ดอกคำใต้ ด้วยวิธี e-bidding
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02644
หัวเรื่อง : เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.รพ.ดอกคำใต้ ด้วยวิธี e-bidding
รายละเอียด : เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.รพ.ดอกคำใต้ ด้วยวิธี e-bidding
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02643
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคาก่อสร้างซ่อมถนน คสล.รพ.ดอกคำใต้ ด้วยวิธี e-bidding
รายละเอียด : ประกาศประกวดราคาก่อสร้างซ่อมถนน คสล.รพ.ดอกคำใต้ ด้วยวิธี e-bidding
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02613
หัวเรื่อง : ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑(ซ่อมแซมถนน คสล.รพ.ดอกคำใต้)
รายละเอียด : ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑(ซ่อมแซมถนน คสล.รพ.ดอกคำใต้)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02538
หัวเรื่อง : ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รพ.ดอกคำใต้ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
รายละเอียด : ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รพ.ดอกคำใต้ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02536
หัวเรื่อง : ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.ภูกามยาว ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
รายละเอียด : ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.ภูกามยาว ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02535
หัวเรื่อง : ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.ภูซาง ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา
รายละเอียด : ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.ภูซาง ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02532
หัวเรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบลงทุน)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่