กลุ่มงานบริหารทั่วไป


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 03374
หัวเรื่อง : คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03373
หัวเรื่อง : เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03372
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03360
หัวเรื่อง : flow chart กระบวนงานพัสดุ + การเงิน และงานธุรการ ของกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : flow chart กระบวนงานพัสดุ + การเงิน และงานธุรการ ของกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03345
หัวเรื่อง : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03341
หัวเรื่อง : คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ (ปรับปรุงหลังวิจารณ์)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03340
หัวเรื่อง : ร่างเอกสาร TOR (ครั้งที่ 2) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03339
หัวเรื่อง : ประกาศ ร่าง Tor (ครั้งที่ 2) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03277
หัวเรื่อง : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนเมษายน 2562 ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนเมษายน 2562 ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสสจ.พะเยา ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนี้
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03254
หัวเรื่อง : คุณลักษณเฉพาะระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่