กลุ่มงานทันตสาธารณสุข


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 01790
หัวเรื่อง : เอกสารการประชุม 1 ธค.2560 เพิ่มเติม
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01779
หัวเรื่อง : เอกสารการประชุม 1 ธันวาคม 2560
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01609
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานทันตฯ วันที่ 27 ก.ย.2560
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2017-09-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01608
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการจัดทำแผนคำของบลงทุน ปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด : แอแอแอแออแอ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2017-09-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01600
หัวเรื่อง : เอกสารการประชุม 27 กันยายน 2560
รายละเอียด : การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานทันตฯ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2017-09-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01294
หัวเรื่อง : แก้ไข เอกสาร รพ.สต คุณภาพ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2017-05-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01292
หัวเรื่อง : เอกสารการประชุม29052017
รายละเอียด : ใช้สำหรับการประชุมหัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุขและทันตกรรมจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2017-05-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00769
หัวเรื่อง : สรุปตำบลฟันดีปี59
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00739
หัวเรื่อง : conference powerpoint241159
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00738
หัวเรื่อง : เอกสารการประชุม
รายละเอียด : การประชุมวางแผนบริการสุขภาพช่องปาก
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่