กลุ่มงานยุทธศาสตร์


รหัส : 03186
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนมีนาคม 2562
รายละเอียด : กวป.มีนาคม 62
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-04-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03147
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด : รายงานการประชุม กพ.62
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03030
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนมกราคม 2562
รายละเอียด : สรุปรายงานการประชุม กวป.เดือนมกราคม 62
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02930
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนธันวาคม 2561
รายละเอียด : สรุปรายงานการประชุม กวป.เดือนธันวาคม 61
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-01-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02862
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนพฤศจิกายน 2561
รายละเอียด : รายงาน กวป.เดือน พ.ย.61
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02757
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนตุลาคม 2561
รายละเอียด : รายงานการประชุม กวป.เดือนตุลาคม 2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02677
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนกันยายน 2561
รายละเอียด : สรุปรายงานการประชุม กวป.เดือนกันยายน 2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02612
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนสิงหาคม 2561
รายละเอียด : รายงานครั้งที่ 11 ปี 2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02540
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนกรกฎาคม 2561
รายละเอียด : รายงานการประชุม กวป.เดือนกรกฎาคม
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02492
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนมิถุนายน 2561
รายละเอียด : รายงาน กวป. มิ.ย.61
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456หน้าถัดไป