กลุ่มงานยุทธศาสตร์


รหัส : 03122
หัวเรื่อง : การถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03121
หัวเรื่อง : นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ปี 61
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01552
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มคำของบลงทุน ปี 62
รายละเอียด : ตัวอย่างการเขียน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-09-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01397
หัวเรื่อง : ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปรับปรุง 15/5/60
รายละเอียด : คู่มือตัวชี้วัดปรับปรุงล่าสุด
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-06-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00612
หัวเรื่อง : นำเสนอแผนอำเภอวันที่ 1-2 ต.ค.59
รายละเอียด : ไฟล์นำเสนอแผนอำเภอปี 60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-11-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00526
หัวเรื่อง : ไฟล์นำเสนอการประชุมแผนยุทธศาสตร์ฯ ปี 2560
รายละเอียด : การประชุมแผนยุทธศาสตร์ฯ ปี 2560 ณ โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา วันที่ 13 ตุลาคม 2559
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00518
หัวเรื่อง : ไฟล์เอกสารประชุุมถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ปี 2560
รายละเอียด : เอกสารรายละเอียดการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ 13 ตุลาคม 2559
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1