กลุ่มงานนิติการ


รหัส : 02434
หัวเรื่อง : คู่มือระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : ตอบคำถาม ITA EB3(2) ปีงบประมาณ 2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02433
หัวเรื่อง : คู่มือระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02432
หัวเรื่อง : คู่มือระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : ITA EB 3(2)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02430
หัวเรื่อง : คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
รายละเอียด : คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย สสจ พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02219
หัวเรื่อง : คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02214
หัวเรื่อง : คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน แก้ไขเพิ่มเติม 2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02213
หัวเรื่อง : รายงงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ครั้งที่ 1
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02183
หัวเรื่อง : วิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน
รายละเอียด : รายงานวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อนสสจ.พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02182
หัวเรื่อง : วิเคราะห์แผนปฺฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายละเอียด : วิเคราะห์แผนปฺฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สสจ.พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02181
หัวเรื่อง : คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน สสจ.พะเยา
รายละเอียด : คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน สสจ.พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
12หน้าถัดไป