งานประชาสัมพันธ์


รหัส : 02944
หัวเรื่อง : สสจ.สงขลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รายละเอียด : สข 0032.001.4 ว.7509
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-01-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02943
หัวเรื่อง : สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : นฐ 0032 ว.516
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-01-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02942
หัวเรื่อง : รพ.ลำปาง รับย้าย รับโอยข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
รายละเอียด : ลป 0032.101.7 ว.29
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-01-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02941
หัวเรื่อง : รพ.ปราสาท รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
รายละเอียด : สร 0032.201 ว.77
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-01-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02940
หัวเรื่อง : รพ.น่าน รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด : นน 0032.2.3824
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-01-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02939
หัวเรื่อง : รพ.บึงกาฬ รับสมัึรคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ 5 อัตรา
รายละเอียด : บก 0032.301(01) ว.197
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-01-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02938
หัวเรื่อง : ่ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรมสถิติ STATA"
รายละเอียด : ศจย.ว.002.2562
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-01-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02937
หัวเรื่อง : ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขัน "วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง" จังหวัดลำปาง
รายละเอียด : สธ 0312.3.6107
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-01-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02936
หัวเรื่อง : การไฟฟ้านครหลวง แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่แห่งใหม่
รายละเอียด : สธ 0201.02 ว.38
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-01-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02935
หัวเรื่อง : ่ขอรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภัยภาคใต้จากพายุปาบึก
รายละเอียด : สธ 0206.09.7 ว.66
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-01-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป