งานประชาสัมพันธ์


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 03271
หัวเรื่อง : รพ.สุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : สร 0032.101 ว.4649
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03270
หัวเรื่อง : สสจ.ชุมพร รับสมัครคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้าร้บราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 17 อัตรา
รายละเอียด : ชพ 0032.006 ว.8739
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03269
หัวเรื่อง : รพ.ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 1 อัตรา
รายละเอียด : ปท 0032.201.2 ว.8163
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03268
หัวเรื่อง : รพ.ยะลา รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รายละเอียด : ยล 0032.101.7.10793
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03267
หัวเรื่อง : สสจ.อุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รายละเอียด : อน 0032.2 ว.2205
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03266
หัวเรื่อง : สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. 1 อัตรา
รายละเอียด : นฐ 0032 ว.6990
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03265
หัวเรื่อง : สสจ.นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา
รายละเอียด : นม 0032.201.11903
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03264
หัวเรื่อง : รพ.สมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง
รายละเอียด : สป 0032.2 ว.11
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03263
หัวเรื่อง : สนง.เขตสุขภาพที่ 1 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
รายละเอียด : สธ 0226 ว.1632
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03262
หัวเรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
รายละเอียด : พย 0005 ว.4746
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่