งานประชาสัมพันธ์


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 01639
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
รายละเอียด : สรพท.002.2560
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01638
หัวเรื่อง : -ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 26
รายละเอียด : สรท 97.2560
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01637
หัวเรื่อง : -ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 26
รายละเอียด : สรท 97.2560
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01636
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ก้าวคนละก้าว"
รายละเอียด : 183.2560
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01635
หัวเรื่อง : รพ.อุตรดิตถ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)
รายละเอียด : อต 0032.101.3 ว.15823
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01634
หัวเรื่อง : รพ.อุตรดิตถ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)
รายละเอียด : อต 0032.101.3 ว.15823
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01633
หัวเรื่อง : สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
รายละเอียด : สห 0032.001 ว.1981
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01632
หัวเรื่อง : สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
รายละเอียด : สห 0032.001 ว.1981
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01629
หัวเรื่อง : การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ประจำปี 2561 รอบที่ 1
รายละเอียด : สธ 0804.3 ว.4653
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01628
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง "เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดและการแปลผลคลื่นหัวใจ"
รายละเอียด : ศธ 0514.6.1.2.2 ว.3084
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่