สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา : Phayao Provincial Public Health Office

งานประชาสัมพันธ์


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 02526
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการอัลตร้าซาวด์เพื่อการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีสำหรับแพทย์ทั่วไป
รายละเอียด : ศธ 0514.1.83 ว.276
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02509
หัวเรื่อง : สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ขอเชิญเสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2562"
รายละเอียด : GDRI036.2561
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02507
หัวเรื่อง : รพ.สงขลา รับย้าย รับโอนข้าราชการ 5 ตำแหน่ง
รายละเอียด : สข 0032.201.2 ว.345
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02506
หัวเรื่อง : สสจ.อุดรธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รายละเอียด : อด 0032 ว.12259
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02505
หัวเรื่อง : ขอเชิญชวนแพทย์เข้าอบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งที่ 41
รายละเอียด : 8 กค .61
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02504
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง รู้...รักในความทรงจำ
รายละเอียด : ศธ 0521.1.03.993
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02503
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการรับบริการทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ
รายละเอียด : ศธ 0527.11.179
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02502
หัวเรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย
รายละเอียด : สธ 0207.05 ว.2906
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02501
หัวเรื่อง : มข.ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
รายละเอียด : ศธ 0514.11.1 ว.3254
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02500
หัวเรื่อง : สสจ.อุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
รายละเอียด : อน 0032.2 ว.2894
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่