งานประชาสัมพันธ์


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 02273
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 56 สาธารณสุข เตือน 6 กลุ่มเสี่ยงโรคลมแดด ช่วงหน้าร้อน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02272
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 55 สาธารณสุขพะเยา แนะหลักการช่วยคนจมน้ำ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02265
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการรักษาด้วยรากฟันเทียมแก่ผู้ป่วยทั่วไปและผู้สูงอายุ
รายละเอียด : ศธ 0527.11.511
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02264
หัวเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการในหน่วยผ่าตัด-วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย รพ.ทันตกรรม
รายละเอียด : ศธ 6593(3).8.25
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02263
หัวเรื่อง : ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 106
รายละเอียด : 26.101.2561
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02262
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการงานบริการปฐมภูมิ
รายละเอียด : สธ 0207.02.7208
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02261
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
รายละเอียด : 99 ท.01.01.06
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02260
หัวเรื่อง : สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
รายละเอียด : ปข 0032.2 ว.7101
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02259
หัวเรื่อง : สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
รายละเอียด : นฐ 0032 ว.1795
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02258
หัวเรื่อง : ขอส่งวารสารมูลนิธิพยาบาสาธารณสุข กรุงเทพฯ
รายละเอียด : 30 มีค. 61
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่