งานประชาสัมพันธ์


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 03091
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล
รายละเอียด : สพท.0598.2562
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03090
หัวเรื่อง : สสจ.กาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. 2 อัตรา
รายละเอียด : กส 0032 ว.1240
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03089
หัวเรื่อง : สสจ.นครนายก รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน
รายละเอียด : นย 0032.010 ว.422
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03088
หัวเรื่อง : รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด : ชพ 0032.201.4.1161
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03087
หัวเรื่อง : รพ.ลำพูน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : ลพ 0032.2 ว.18
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03086
หัวเรื่อง : การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
รายละเอียด : สธ 0506.02 ว.916
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03085
หัวเรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกรมการปกครอง
รายละเอียด : สธ 0201.02 ว.160
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03084
หัวเรื่อง : แจ้งที่อยู่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายละเอียด : พย 0017.2 ว.2571
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03083
หัวเรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
รายละเอียด : สธ 0201.02 ว.169
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03081
หัวเรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกรมธนารักษ์
รายละเอียด : สธ 0201.02 ว.163
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่