หัวข้อกิจกรรม
วันที่ (13 พฤษภาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางสุรีภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวไพรจิตร ชัยจำรูญพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เยี่ยมติดตามการเตรียมการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านอาหารปลอดภัย และด้านการแพทย์และพยาบาล ในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 พร้อมรับทราบการเตรียมการดังกล่าว จากทีมงานโรงพยาบาลจุน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน ซึ่งนำทีมโดยนายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน นายประสงค์ หาลือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน พร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 เกี่ยวกับ เรื่องปัญหาคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียน และอาชีวอนามัยโดยทั่วไป เน้นย้ำ โรงครัว หอพักนักเรียน พร้อมนั่งรถรางชมแปลงสาธิตการเกษตรอินทรี โรงผลิตน้ำดื่ม โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าว และร้านกาแฟในโรงเรียน

update : 2019-05-14