หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ( 8 พฤษภาคม 2562 ) เวลา16.00 น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขพะเยา เยี่ยมหน่วยปฐมพยาบาล โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเฝ้าระวังตามแผนเผชิญเหตุ และดูแลให้บริการพระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลพะเยา และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา ประจำหน่วยปฐมพยาบาล โครงการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 7 ? 16 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระธาตุจอมทอง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

update : 2019-05-14