หัวข้อกิจกรรม
วันนี้ (4 พฤษภาคม 2562) เวลา 14.30 น. เภสัชกรหญิงพยอม เพชระบูรณิน ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดพะเยา นำทีมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดพะเยา นำของเยี่ยมคารวะผู้อาวุโส ที่บ้านพัก (อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดคนแรกของจังหวัดพะเยา ซึ่งขณะนี้ท่านอายุได้ 94 ปี) และมอบของเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการบำนาญอดีตหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งขณะนี้อาการดีขึ้นมากแล้ว ณ สถานพักฟื้นฯ หลังจากนั้น ได้ติดตามมอบของเยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้านอีก 1 ราย ณ เขตบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในการนี้ นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ติดตามร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

update : 2019-05-08