หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ( 10 เมษายน 2562 ) นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรณรงค์ ?ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์? ประจำปี 2562 เพื่อทำความสะอาดและปรับปรุงส้วมในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง ระหว่างวันที่ 1?10 เมษายน 2562 โดยเน้นการทำความสะอาดใน 7 จุดเสี่ยง ได้แก่ บริเวณพื้นห้องส้วม ที่รองนั่งโถส้วม ที่จับสายฉีดชำระ ที่กดโถส้วม ที่กดโถปัสสาวะ ก๊อกน้ำที่อ่างล้างมือ กลอนประตู หรือลูกบิด เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ลดการเจ็บป่วย และส่งเสริม สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ส้วมอย่างถูกวิธี เพื่อร่วมกันสร้างสิ่งที่ดีงามในวันปีใหม่ไทย

update : 2019-04-11