หัวข้อกิจกรรม
วันนี้ ( 4 เมษายน 2562 ) เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและเครือข่ายส่งต่อ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี นายแพทย์เธียรชัย คฤหโยธิน รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้นระบบการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยสุขภาพ ประกอบด้วย การดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล การดูแลในห้องฉุกเฉิน การส่งต่อระหว่างสถานพยาบาล การจัดการสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข

update : 2019-04-11