หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ( 2 เมษายน 2562 ) นายไพรัช วงค์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ภายในงาน มีการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติ อานิสงส์มหาชาติเวสสันดรชาดก ?กัณฑ์มัทรี? โดยพระครูธำรงชิโนวาท เจ้าอาวาสวัดบ้านโซ้

update : 2019-04-11