หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ( 29 มีนาคม 2562 ) นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ โดยโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เป็นโครงการที่ดำเนินการในเชิงรุกด้วยการนำส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ออกมาให้บริการแก่ประชาชนเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ สนองความต้องการของประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจ ในการนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การตรวจรักษาพยาบาล และบริการแพทย์แผนไทย

update : 2019-04-02