หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ( 28 มีนาคม 2562 ) เวลา 08.30 น. ณ ห้องพรมาลี โรงแรมเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประธานพิธีเปิดงานปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยาและเป็นวิทยากรบรรยาย การเป็นแพทย์ที่ดี การดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้มีความรู้เบื้องต้นเพื่อใช้ในชีวิตการทำงาน สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในชีวิตการทำงาน และแนะแนวทางการวางแผนการทำงานให้กับนิสิตแพทย์ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

update : 2019-04-02