หัวข้อกิจกรรม
สาธารณสุขพะเยาจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ภายใต้ชื่อ "จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย" จังหวัดพะเยา ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาและโรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ภายใต้ชื่อ "จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย" เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2561 โดยมี ท่านพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตาม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ กล่าวรายงานการจัดงาน โดยนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดพะเยา ภายหลังจากพิธีเปิดและกล่าวคำปฏิญาณตน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดพะเยาและผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา นำทีมบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 100 คน ร่วมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะและ เศษกิ่งไม้ใบไม้ เศษภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อกำจัดแหล่...

update : 2018-10-14