หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาและบุคลากรสาธารณสุขพะเยา ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร จังหวัดพะเยา เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เวลา 09.00 น. พิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตรและพิธีถวายบังคม จากนั้นในเวลา 19.00 น.พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

update : 2018-10-14