หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณถนนหน้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำทีมผู้บริหารสาธารณสุขและบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม "ถนนสะอาด น่ามอง" ซึ่งจังหวัดพะเยาได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่สองของเดือน ตลอดปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา เก็บและกำจัดขยะมูลฝอยบริเวณถนนสายหลักที่รับผิดชอบ ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้รับผิดชอบบริเวณถนนด้านหน้าอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาและถนนบริเวณโดยรอบอาคารทุกหลัง ส่วนถนนสายหลักได้แก่ ถนนสายวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ตั้งแต่ แยกไฟแดงถึงหน้าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

update : 2018-10-13