หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.09 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยานายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ "Startup Big Cleaning Day" โดยการพัฒนา 5 ส. ทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและบ้านพักบุคลากร ทั้งนี้มีบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาร่วมกิจกรรม จำนวน 110 คน

update : 2018-10-02