หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 15.30 น.ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา นายแพทย์ไกรสุข เพชรบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำทีมบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ?หมอชวนวิ่ง? 50 ปี แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวาระครบรอบ 50ปี แพทยสภา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยการวิ่งครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชนและให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยการวิ่งหรือเดินอย่างถูกวิธี โดยมีการจัดกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2561 เริ่มวิ่งจากทุกภาคของประเทศ รวม 15 สาย ไปยัง กระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 สำหรับจังหวัดพะเยาเตรียมต้อนรับทีมวิ่ง สายภาคเหนือจากจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 จึงขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดพะเยาทุกท่านร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเสื้อที่ระลึกกิจกรรม " หมอชวนวิ่ง " มีจำหน่ายที่ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โทร.054409148-9 ราคาตัวละ 200 บาท

update : 2018-09-29