หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำบุคลากร เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน ๙๙ รูป ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และถวายเป็นพุทธบูชา รวมถึงช่วยกันธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนส่งเสริมประเพณีของท้องถิ่นและการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

update : 2018-07-31