เอกสารประกอบการประชุม >>

เอกสารประกอบการประชุม กวป.12/58
เอกสารประกอบการประชุม กวป 12 58

รายงานการประชุม กวป. 11 58
รายงานการประชุม กวป.11/58

รายงานการประชุม คออ.จ.พย. ครั้งที่ 2/58( 1 กย.58)
รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2558

สรุปสาระการประชุม คออ.พะเยา ครั้งที่2/58(1กย.58)
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จังหวัดพะเยา ครั้งที่2/2558 (1 กันยายน 2558)

ระบบ บสต.ปี58
สรุปการจัดทำ บสต.58

ผลการประชุมคอก.เอดส์จ.พะเยา 1 กย.58
รายละเอียดการประชุม

เอกสารการฝึกซ้อมแผนรับสาธารณภัยตามICS 9 กย.2558
(ร่าง)คู่มาตรฐานการปฏิบัติงาน(Standard Operating Procedure:SOP) เตรียมความพร้อมและตอบโต้สาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข จ.พะเยา 24 สค.58

เอกสารการฝึกซ้อมแผนรับสาธารณภัยตามICS 9 กย.2558
แบบประเมินการฝึกซ้อมแผนรับสาธารณภัยตามICS 9 กย.2558

เอกสารประชุมสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนการจัดการสาธารณภัย4สค58
เอกสารประชุมสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนการจัดการสาธารณภัย 4 สค.58 ณ โรงแรมเกทเวย์

เอกสารประกอบการประชุม กวป 11-58

รายงาน กวป ครั้งที่ 10 58
รายงานการปรระชุมครั้งที่ 10 2558

เอกสารการประชุมการจัดทำผลงานวิชาการพยาบาลวิชาชีพ
วันที่ 24 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

เอกสารประกอบการประชุม กวป 10 58
เอกสารประกอบการประชุม กวป.10 58

รายงาน กวป.ครั้งที่ 9 ปี 2558
รายงาน กวป.ครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2558

เอกสารประกอบการประชุม กวป ครั้งที่ 9/2558
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบ2 58
เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบ 2 /2558 จังหวัดพะเยา

สรุปสาระสำคัญการ ประชุมอปท.58 17 มีค.58
สรุปผลการประชุม อปท.

ป.ความก้าวหน้าของการดำเนินงานเอดส์ในอปท.17มีค.58
นำเสนอประชุม อปท.

นพ.ขจร วินัยพานิช นำเสนอ(24.มีนาคม.58)
สไลด์นำเสนอ

รง.การประชุมคณะอนุฯเอดส์ (24 มีค.58)
สรุปรายงานการประชุม

เอกสารประชุม กวป 7 58
เอกสารประกอลการประชุม กวป 7 78

วาระการประชุม กวป.ครั้งที่ 6/2558
วาระการประชุม กวป. วันที่ 31 มีนาคม 2558

รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 4/58
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 4 /2558

วาระการประชุม กวป.ครั้งที่ 5/2558
วาระการประชุม กวป.วันที่ 26 ก.พ.2558

วาระการประชุม กวป. 4/58
เอกสารประกอบการประชุม กวป.4/2558

ไฟล์ประกอบการประชุม กวป.3 58
เอกสารประกอบการประชุม กวป 3 58

ประชุม กวป. 2 58
เอกสารประกบอการประชุม กวป ครั้งที่ 2 58

ประชุม กวป. 1/2558
วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ประชุม กวป. 12/2557
วันจันทร์ 29 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

การฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมกรณีเชื้อไวรัสอีโบลา
การฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา จังหวัดพะเยา

การฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมกรณีเชื้อไวรัสอีโบลา โดยนพ.สุรินทร์ สุมนาพันธ์
โดย นพ.สุรินทร์ สุมนาพันธ์ เกี่ยวกับการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

สรุปมติที่ประชุมศูนย์ปฎิบัติการป้องกันกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
สรุปมติที่ประชุมศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

สรุปมติที่ประชุมคณะทำงานการฝึกซ้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
สรุปมติที่ประชุมคณะทำงานการฝึกซ้อมการจัดตั้งโรงพยาบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

คู่มือสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผน
คู่มือสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

เอกสาร(6)26กันยายน2557
เอกสารประกอบการประชุม26กย57

เอกสาร(5)26กันยายน2557
เอกสารประกอบการประชุม26กย57

เอกสาร(4)26กันยายน57
เอกสารประกอบการประชุม26กย57

เอกสาร(3)26กันยายน2557
เอกสารประกอบการประชุม26กย57

เอกสาร(2)26กย57
เอกสารประกอบการประชุม26กย57

26กันยายน2557
เอกสารประกอบการประชุม

การประชุม ซ้อมแผนบนโต๊ะรับสาธารณภัย ICS 14 สค.57
การประชุมรับสถานการณ์แผ่นดินไหวและการระบาดของโรค จังหวัดพะเยา วันที่ 14 สิงหาคม 2557

การประชุมทันตฯ22เมย57(3)
สถานการณ์การบันทึกข้อมูลทันตฯ ตค56-มีค57

การประชมทันตฯ22เมย57(2)
เอกสารประกอบการประชุมทันตฯ22เมย57

การประชุมทันตฯ22เมย57(1)
เอกสารประกอบการประชุมทันตฯ22เมย57

การประชุม14มีนาคม57
ไฟล์แนวทางการติดตามเอดส์ใน อปท.

การประชุม14มีนาคม57
รูปการประชุม14 มีนาคม 57

การประชุม14มีนาคม57
เอกสารการประชุมเมื่อ 14 มีนาคม 2557

เอกสารประชุมวิชาการวัคซีน 17-18 กพ.2557(ชุดที่3)
ไฟล์ 1.โปลิโอ 2.Rota 3.คอตีบ กำจัดหัด 4.แนวทางRabies

เอกสารประชุมวิชาการวัคซีน 17-18 กพ.2557(ชุดที่2)
ไฟล์ 1.AEFI 2.ระบบลูกโซ่ความเย็น3.การจัดทำทะเบียนรายงานวัคซีน 4.การฉีดวัคซีนให้ปลอดภัย

เอกสารประชุมวิชาการวัคซีน 17-18 กพ.2557(ชุดที่1)
ไฟล์ประกอบด้วย 1.EPI_2014 2.AEFI 3.วัคซีนนอกEPI

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงนโยบายและการขับเคลื่อนงานแพทย์แผนไทย 57
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงนโยบายและการขับเคลื่อนงานแพทย์แผนไทย 57 เนื่องจากไม่สามารถอัพโหลดได้เป็นไฟล์เดียวรวมกันจึงขอแยกเป็น 4 ส่วน สามารถดาวน์โหลดส่วนที่ 4 ได้ที่นี่ (7 ก.พ. 57)

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงนโยบายและการขับเคลื่อนงานแพทย์แผนไทย 57
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงนโยบายและการขับเคลื่อนงานแพทย์แผนไทย 57 เนื่องจากไม่สามารถอัพโหลดได้เป็นไฟล์เดียวรวมกันจึงขอแยกเป็น 4 ส่วน สามารถดาวน์โหลดส่วนที่ 3 ได้ที่นี่ (7 ก.พ. 57)

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงนโยบายและการขับเคลื่อนงานแพทย์แผนไทย 57
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงนโยบายและการขับเคลื่อนงานแพทย์แผนไทย 57 เนื่องจากไม่สามารถอัพโหลดได้เป็นไฟล์เดียวรวมกันจึงขอแยกเป็น 4 ส่วน สามารถดาวน์โหลดส่วนที่ 2 ได้ที่นี่ (7 ก.พ. 57)

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงนโยบายและการขับเคลื่อนงานแพทย์แผนไทย 57
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงนโยบายและการขับเคลื่อนงานแพทย์แผนไทย 57 เนื่องจากไม่สามารถอัพโหลดได้เป็นไฟล์เดียวรวมกันจึงขอแยกเป็น 4 ส่วน สามารถดาวน์โหลดส่วนที่ 1 ได้ที่นี่ (7 ก.พ. 57)

power point การประชุม ๒๓ กย.๒๕๕๖(๕)
เด็กก่อนวัยเรียน

power point การประชุม ๒๓ กย.๒๕๕๖(๔)
นำเสนอเด็กวัยเรียน

power point การประชุม ๒๓ กย.๒๕๕๖(๒)
ผู้สูงอายุ

power point การประชุม ๒๓ กย.๒๕๕๖(๑)
นำเสนอสำรวจสภาวะทันตฯ

power point การประชุม ๒๓ กย.๒๕๕๖
นำเสนอsealant

สรุปการประชุมหน.กลุ่มงาน หน.ฝ่ายทันตฯ ๒๓ กย.๕๖
เอกสารสรุปการประชุมหน.กลุ่มงานทันตกรรมรพ.ทั่วไป/ หน.งานทันตสาธารณสุขรพ.ชุมชน/ผู้รับผิดชอบงานทันตฯ สสอ.และจพง.ทันตฯ รพสต.ทุกแห่ง พร้อม เอกสาร

ประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท.
คู่มือประเมิน แบบสรุปผลการประเมินและแบบลงคะแนนส่ง สสจ.พะเยา

การบริหารจัดการเครือข่าย รพ.เชียงคำ ใหม่ 030456
การบริหารจัดการเครือข่าย รพ.เชียงคำ ใหม่ 030456

นำเสนอ DHS เอกสาร รพร. ปัว
นำเสนอ DHS เอกสาร รพร. ปัว

ประชุม PCA พะเยา
ประชุม PCA พะเยา

คู่มือ อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน
คู่มือ อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน เป็นคู่มือสำหรับใช้ในการอบรม อสม. หลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ในตำบลเป้าหมายที่ได้รับเลือกเป็นตำบลจัดการสุขภาพ อำเภอละ ๒ ตำบลๆ ละ ๒๘ คน

เอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ส่วนที่ 5
ดาวน์โหลดได้ที่ชื่อรายการเอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ วันที่ 20-21 มีนาคม 2556 ด้านบนนี้

เอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ส่วนที่ 4
ดาวน์โหลดได้ที่ชื่อรายการเอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ วันที่ 20-21 มีนาคม 2556 ด้านบนนี้

เอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ส่วนที่ 3
ดาวน์โหลดได้ที่ชื่อรายการเอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ วันที่ 20-21 มีนาคม 2556 ด้านบนนี้

เอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ส่วนที่ 2
ดาวน์โหลดได้ที่ชื่อรายการเอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ วันที่ 20-21 มีนาคม 2556 ด้านบนนี้

เอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ส่วนที่ 1
ดาวน์โหลดได้ที่ชื่อรายการเอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ด้านบนนี้

เอกสารประกอบการประชุมกองทุนตำบล 12 มี.ค.56
เอกสารประกอบการประชุมกองทุนตำบล (กองทุนต้นแบบ) 12 มี.ค.56 ประชุม ณ ห้องประชุม 3 สสจ.พะเยา

การประชุมตรวจสอบภายใน 05/02/2556
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

เอกสารประกอบการประชุม VDO Conferece ไข้หวัดใหญ่ 1 กพ 56
VDO Conferece ไข้หวัดใหญ่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

รายงานการประชุม CFO1.56
รายงานการประชุม CFO1.56 27 ธ.ค. 55

เอกสารประชุม unit cost งานประกันฯ 14 ธ.ค. 55
ประชุม Unit cost งานประกัน 13-14 ธ.ค. 55 ไฟล์ต้นแบบสำหรับ รพช.ครับ ต้องขออภัย เนื่องจากเปลี่ยน www ใหม่ครับ

ประชุม Unit cost งานประกัน 13-14 ธ.ค. 55
ประชุม Unit cost งานประกัน 13-14 ธ.ค. 55 ไฟล์ต้นแบบสำหรับ รพสต.ครับ ต้องขออภัย เนื่องจากเปลี่ยน www ใหม่ครับ

การจัดทำรายงานโครงการนำร่องการให้บริการวัคซีน LAJE ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ไฟล์ประชุมชี้แจงโครงการนำร่องวัคซีน JE ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ SA14-14-2 (1-2 พ.ย.55)

การศึกษาวัคซีนJE เชื้อเป็นออกฤทธิ์
โดย รศ.(พิเศษ)นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 11, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

การดำเนินงานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ประจำปีงบประมาณ 2556
ไฟล์ประชุมชี้แจงโครงการนำร่องวัคซีน JE ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ SA14-14-2 (1-2 พ.ย.55)

JE EncephalitisและการสอบสวนJE อ.ดอกคำใต้
ไฟล์ประชุมชี้แจงโครงการนำร่องวัคซีน JE ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ SA14-14-2 (1-2 พ.ย.55)

ความเป็นมาของโครงการนำร่องวัคซีน JE ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ SA14-14-2
ไฟล์ประชุมชี้แจงโครงการนำร่องวัคซีน JE ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ SA14-14-2 (1-2 พ.ย.55)

วัคซีนJEเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์และการเบิกจ่าย โดยเภสัชกรเทอดเกียรติ พรหมสอน รพ.ดอกคำใต้
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงLAJEจ.พะเยา (1-2พ.ย.55)

รายงานการสอบสวนโรคนำเสนอในการประชุมSRRT จ.พะเยา 21-22ส.ค.55
- รายงานสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ อ.ภูซาง 20มิ.ย.55 - รายงานสอบสวนโรคไข้สมองอักเสบ อ.ดอกคำใต้ 1 เม.ย.55 - รายงานสอบสวนโรคS.suis อ.เชียงคำ 11 เม.ย.55 - รายงานสอบสวนโรคS.suis อ.จุน 5 มิ.ย.55 - รายงานสอบสวนโรคหนองใน อ.แม่ใจ 1ม.ค.-20ก.ค.55 - รายงานสอบสวนโรคไข้เลือดออก อ.ปง 2-4ส.ค.55

เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานแพทย์แผนไทย 8
โปรแกรมสุขภาพ รพ.แม่ลาว

เอกสารประกอบประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานแพทย์แผนไทย 7
ตีลัญจกร 4 รพ.แม่ลาว

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานแพทย์แผนไทย 6
ตีลัญจกร 3 รพ.แม่ลาว

เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานแพทย์แผนไทย 5
ตีลัญจกร 2

เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานแพทย์แผนไทย 4
ตีลัญจกร 1 รพ.แม่ลาว

เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานแพทย์แผนไทย 3
แลกเปลี่ยนจาก รพ.สต.พระธาตุขิงแกง

เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานแพทย์แผนไทย 2
เนื่องจากไฟล์เอกสารประกอบการประชุมเป็นไฟล์ขนาดใหญ่จึงจำเป็นต้องแยกไฟล์ ทำให้ไฟล์ที่แนบมามีหลายไฟล์ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานแพทย์แผนไทย 1
เนื่องจากไฟล์เอกสารประกอบการประชุมเป็นไฟล์ขนาดใหญ่จึงจำเป็นต้องแยกไฟล์ ทำให้ไฟล์ที่แนบมามีหลายไฟล์ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

การประชุมเชิงปฏิบัติการ SLM งานแพทย์แผนไทย วันที่ 10 ก.ค. 2555
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ SLM งานแพทย์แผนไทย วันที่ 10 ก.ค. 2555 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อย่าลืม ! การบ้านจากวิทยากร ที่แต่ละอำเภอต้องนำไปเขียนเป็นโครงการ ส่งภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ที่กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล คุณภาพ และรูปแบบบริการ โทรศัพท์ 054 409126 ถึง 8 โทรสาร 054 409198 E-mail : my_one1@hotmail.com

ประชุมจัดกิจกรรมแข่งขันประกวดฮูลาฮูบ28,มิย..55
ประชุมจัดกิจกรรมแข่งขันประกวดฮูลาฮูบ.กิจกรรมรณรงค์ทำความดีเข้าพรรษาลดน้ำหนักและกินจืดยึดชีวิตภายใต้โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ลดภัยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ปี 2555

เอกสารประชุมคัดกรองพระ 3พค.55
ประชุมเร่ืองการดำเนินงานคัดกรองสุขภาพพระภิกษุ ณ วันที่ 3 พค.55 ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา/ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญญาโรคอ้วน(คนไทยไร้พุง ปี55