สสจ.พะเยา แนะนำวิธีสังเกตคลินิกที่ได้รับอนุญาต ไม่หลงใช้บริการหมอเถื่อน >>

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา แนะนำผู้บริโภคสังเกตคลินิกที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย หลังมีข่าวการร้องเรียนคลินิกเถื่อน และหมอเถื่อน

นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคว่าพบการเปิดคลินิกหรือสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นคลินิกเถื่อน จัดฟันแฟชั่น ทำฟันปลอม หมอกระเป๋า รวมไปถึงการตรวจสุขภาพหรือรักษาโรคเคลื่อนที่ โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงที่จะรับบริการจากผู้ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งมีความชำนาญเฉพาะในแต่ละด้าน และมีโอกาสที่จะได้รับการรักษาที่ไม่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาชีพ ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เสียไป อาจได้รับยาไม่ตรงกับโรคที่เป็นอยู่ ได้รับยาในปริมาณที่ไม่เหมาะสม เสี่ยงต่อการฉีดยาผิดวิธีหรือไม่ถูกทาง รวมไปถึงอาจได้รับอันตรายหรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการรักษา เนื่องจากสถานที่ให้บริการต้องมีความสะอาดป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้รับบริการ และต้องมียาป้องกันภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากการรักษา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวต่อว่า การเปิดคลินิกหรือสถานพยาบาลนั้นจะต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก่อน และต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพหรือแพทย์ผู้ให้การรักษาปฏิบัติงานในคลินิกหรือสถานพยาบาลตามเวลาที่เปิดทำการ วิธีการสังเกตคลินิกที่ได้รับอนุญาตแล้ว สามารถสังเกตได้ง่ายๆ ดังนี้
1. สังเกต เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล 11 หลัก ใต้ชื่อสถานพยาบาล ซึ่งติดไว้บริเวณด้านหน้าคลินิก
2. สังเกต ใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล ที่ติดในคลินิก
3. สังเกต หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมประจำปี ที่ติดในคลินิก ต้องเป็นปี พ.ศ.ปัจจุบัน
4. สังเกต แผ่นป้ายสีน้ำเงิน แสดงรูปถ่ายของแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพ พร้อมชื่อ และเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งติดไว้หน้าห้องตรวจ จะต้องเป็นคนเดียวกับผู้ให้บริการ

ทั้งนี้ หากพบเห็นคลินิกที่มีลักษณะผิดปกติ เช่น ไม่แสดงชื่อสถานพยาบาลและเลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการ, ไม่แสดงใบอนุญาตทั้งใบอนุญาตดำเนินการและประกอบกิจการ, ไม่แสดงรูปแพทย์, ผู้ที่ให้การรักษาไม่ใช่บุคคลในภาพถ่าย และการให้บริการตรวจรักษาโรคเคลื่อนที่ที่สงสัยว่าผิดกฎหมาย สามารถแจ้งข้อมูลหรือตรวจสอบการรับอนุญาตได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-409145-7

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต