0. พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ >>
ระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยา-เวชภัณฑ์มิใช่ยา >>
สถิติผู้มาติดต่อขอคำปรึกษาการขออนุญาตด้านบริการสุขภาพ >>

ติดต่อเรา

ที่อยู่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 602 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 054409145-7
โทรสาร 054409145