พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 >>
+ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยา-เวชภัณฑ์มิใช่ยา >>
+ แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยา

ติดต่อเรา


ดู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ที่อยู่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
602 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
56000
โทรศัพท์ 054409145-7
โทรสาร 054409145
Email
fdapv56@hotmail.com
fdapv56@yahoo.com