ระบบขอรหัสผ่าน งานลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สปสช.


*** เปิดขอรหัสทุก 1- 20 ของเดือน
*** กำหนดตัดข้อมูลส่งให้ สปสช.เขต 1 ทุกวันที่ 21 ของเดือน
*** หน่วยบริการเข้ารับรหัสผ่าน ตั้งแต่วันที่ 25 ของเดือน
รายชื่อผู้ที่ยื่นคำขอสัปดาห์นี้    5    รายการ
รหัส หน่วยบริการ ชื่อ-สกุล วดป.ที่ยื่นขอ
0000-00-00
10410 สสช.บ้านคะแนง ธนาพร ดอนมูล 2020-08-03
11184 รพ.จุน นายอัครพล แปงคำเรือง 2020-07-21
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา วารุณี คำฮอม 2020-07-20
40744 รพ.ภูซาง ฐิติมา หวันเหล็ม 2020-07-29