กลุ่มงานยุทธศาสตร์


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 03381
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนพฤษภาคม 2562
รายละเอียด : รายงาน กวป.เดือน พ.ค.62
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03302
หัวเรื่อง : ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตามบทบาทหน้าที่ ที่กำหนดในกฎกระทรวง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03286
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนเมษายน 2562
รายละเอียด : รายงาน กวป.วันที่ 3 พฤษภาคม 62
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03186
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนมีนาคม 2562
รายละเอียด : กวป.มีนาคม 62
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-04-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03147
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด : รายงานการประชุม กพ.62
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03122
หัวเรื่อง : การถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03121
หัวเรื่อง : นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ปี 61
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03120
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 62
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03119
หัวเรื่อง : ไฟล์ประกอบตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง รอบที่ 1 ปี 62
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03118
หัวเรื่อง : สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวงกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 62
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่