งานประชาสัมพันธ์


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 03447
หัวเรื่อง : รพ.ชลบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : ชบ 0032.1 ว.115
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03446
หัวเรื่อง : รพ.ชลบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2
รายละเอียด : ชบ 0032.1 ว.117
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03441
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง "Family and Diabetes"
รายละเอียด : ชพบท 2562.20
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03435
หัวเรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
รายละเอียด : สธ 0207.02 ว.1325
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03434
หัวเรื่อง : สสจ.อำนาจเจริญ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.
รายละเอียด : อ่จ 0032 ว.702
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03433
หัวเรื่อง : รพ.ระนอง ขยายเวลารับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ
รายละเอียด : รน 0032.201 ว.2609
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03432
หัวเรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด
รายละเอียด : สอ.สธ.พย.ว.022.2562
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03431
หัวเรื่อง : รพ.พุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : ฉช 0032.101 ว.92
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03430
หัวเรื่อง : รพ.น่าน รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
รายละเอียด : นน 0032.2 ว.65
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03429
หัวเรื่อง : รพ.น่าน รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
รายละเอียด : นน 0032.2 ว.65
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่