หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ วัดศรีโคมคำ นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มรณภาพเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน2562 เวลา 20.11 น. ที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลพะเยา โดยในเวลาช่วงเช้าได้ทำการเคลื่อนย้ายสรีระสังขารของหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)จากโรงพยาบาลพะเยา ถึง พระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ จากนั้นทางวัดศรีโคมคำ ได้เปิดให้พระสงฆ์ สาธุชนทั่วไป เข้ากราบสรีระสังขารหลวงปู่ฯได้ตลอดทั้งวัน จนถึงเวลา 16.30 น. โดยเวลา 17.00 น. จะเป็นพิธีสรงน้ำหลวงพระราชทาน จากนั้นเวลา 19.00 น. จะเป็นพระพิธีธรรม พิธีสวดอภิธรรม

update : 2019-07-02