หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสาธารณสุขพะเยา ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้กรอบแนวคิด ?มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด? โดยมี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ในการนี้สาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภทร่วมเดินรณรงค์ และจัดบูทนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน สร้างกระแสรณรงค์ให้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

update : 2019-06-26