หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีงานเปิดการประชุมเหล่ากาชาด ภาค 10 (เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา) ครั้งที่ 2/2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และเชิญอาจารย์แพทย์ จากสภากาชาดไทย มาบรรยายพิเศษ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ และการใช้เครื่องช่วยกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED .พร้อมกับมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์และทางสภากาชาดไทย จะให้ทางสำนักงานเหล่ากาชาดทุกจังหวัด สำรวจความต้องการ เครื่อง AED. เพื่อจะขอสนับสนุนให้กับหน่วยงานในจังหวัด พร้อมเยี่ยมหน่วยปฐมพยาบาลที่จัดบริการในบริเวณงานด้วย

update : 2019-06-26