หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดการประชุมพัฒนาองค์ความรู้หมอพื้นบ้าน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยมีเภสัชกรหญิงไพรจิตร ชัยจำรูญพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยฯได้จัดโครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในกิจกรรมเชิญชวนให้ประชาชนและหน่วยงานราชการปลูกต้นรวงผึ้งหรือต้นการบูร หรือสมุนไพรยืนต้นในสถานบริการหน่วยงานสาธารณสุขอย่างน้อย 1 ต้น ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณินเป็นผู้ปลูกต้นรวงผึ้งหน้าอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาและให้กลุ่มงานแพทย์แผนไทยเป็นผู้ดูแล พร้อมทั้งมอบสมุนไพรยืนต้นให้แพทย์แผนไทยนำไปปลูกในหน่วยบริการและดูแลต่อไป

update : 2019-06-19