หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ วัดบ้านแม่นาเรือ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม อันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ ในโครงการฯ มีการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยมีเป้าหมายการจัดกิจกรรม จำนวน 4 ครั้ง ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ? 4 พฤษภาคม 2563 โดยในวันนี้ได้กำหนดการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 กิจกรรมภายในงาน มีบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกอบด้วย การให้บริการ 4 ด้าน ได้แก่ 1 ) บริการตรวจสุขภาพทั่วไป 2 ) บริการด้านทันตกรรม 3 ) บริการตรวจตา 4 ) ตรวจและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต โดยคณะทีมงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา และรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาและโรงพยาบาลพะเยา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 800 คน ส่วนครั้งที่ 2 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ เทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3 วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ที่สาธารณะดงหอ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา และครั้งที่ 4 วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านสระ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

update : 2019-06-18