หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายไพรัช วงศ์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และคณะ ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดบ้านแม่นาเรือ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 นี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

update : 2019-06-17