ติตด่อเรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา , 56000
โทรศัพท์ : 054-409-199
โทรสาร: 054-409-198