!!! มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.ห้วยเคียน; เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด จนท.ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รีบสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรค ด่วน ...
นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน

นพ.สสจ.พะเยา

:: ปฏิทินผู้บริหาร ::

ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สสจ.สงขลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รพ.ลำปาง รับย้าย รับโอยข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
รพ.ปราสาท รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
รพ.น่าน รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
รพ.บึงกาฬ รับสมัึรคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ 5 อัตรา
่ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรมสถิติ STATA"
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขัน "วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง" จังหวัดลำปาง
การไฟฟ้านครหลวง แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่แห่งใหม่
่ขอรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภัยภาคใต้จากพายุปาบึก
มข.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ขอส่งวารสารวิชาการ สสจ.มหาสารคาม ปีที่่ 2 ฉบับที่ื 4
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
บริการออนไลน์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
บริการอื่นๆ