!!! มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.ต้ำ;รพ.สต.ท่าวังทอง;รพ.สต.บ้านสาง;รพ.สต.ลอ;รพ.สต.หย่วน;รพ.สต.บ่อเบี้ย;รพ.สต.ห้วยลาน;รพ.สต.ควร;รพ.สต.ห้วยเคียน; เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด จนท.ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รีบสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรค ด่วน ...
นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน
นพ.สสจ.พะเยา
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการอัลตร้าซาวด์เพื่อการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีสำหรับแพทย์ทั่วไป
สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ขอเชิญเสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2562"
รพ.สงขลา รับย้าย รับโอนข้าราชการ 5 ตำแหน่ง
สสจ.อุดรธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ขอเชิญชวนแพทย์เข้าอบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งที่ 41
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง รู้...รักในความทรงจำ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการรับบริการทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ
ขอส่งสำเนาหนังสือสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย
มข.ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
สสจ.อุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
สสจ.จันทบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
สสจ.นครนายก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
บริการออนไลน์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
บริการอื่นๆ