...
นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

...
COVID 2019

ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

...

แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ/ThaiChana”

...

แอปพลิเคชัน “หมอชนะ/MorChana”

COVID-19
สถานการณ์ COVID-19 พะเยา
ภาพกิจกรรม
บริการออนไลน์
STAFF ONLY
...

โปรแกรมสารบรรณสาธารณสุข

...

ระบบจองห้องประชุม

...

ลงทะเบียนประชุม/สัมมนา/อบรม

...

ระบบบริการแผนงาน/โครงการสาธารณสุข

...

ระบบรายงานออนไลน์

...

ระบบคลังข้อมูลเขตสุขภาพที่ 1

...

ระบบข้อมูลสารสนเทศ
สสจ.พะเยา

...

Health Data Center

...

ระบบคลังข้อมูลโรคติดต่อ

...

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ

...

ระบบสลิปเงินเดือน ข้าราชการ

...

โปรแกรมติดตามเครื่องมือทางการเงิน HMONEY

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 สถิติเข้าชม : 0081962 ครั้ง Admin Only