!!! มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.แม่ปืม;รพ.สต.จำป่าหวาย;รพ.สต.บ้านถ้ำ;รพ.สต.ขุนลาน;รพ.สต.ดงสุวรรณ;รพ.สต.ป่าแฝก;รพ.สต.น้ำปุก;รพ.ปง; เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด จนท.ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รีบสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรค ด่วน ...

กิจกรรมวันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

>> ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง
>> การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2561-2565
>> คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัญฑิตศึกษา สาขาการพยาบาลจิตเวช
>> กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
>> รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
>> สสจ.ระยองรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น 3 ตำแหน่ง
>> สสจ.ลำพูน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง มาดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. 1 ตำแหน่ง
>> สนง.เทศบาลตำบลแม่ปืมรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2 อัตรา
>> รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
>> รพ.พุทธโสธร รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง
>> รพ.สุราษฎร์ธานีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
>> สสจ.กาฬสินธุ์ สรรหาพนักงาน ราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา