!!! มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในช่วงเดือนที่แล้วถึงปัจจุบัน ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.ตุ่น ; รพ.สต.แม่ปืม ; รพ.สต.บ้านใหม่ ; รพ.สต.จำป่าหวาย ; รพ.สต.อนาลโย ; รพ.สต.ดงสุวรรณ ; รพ.สต.บ้านเหล่า ; รพ.สต.เจริญราษฎร์ ; สสช.ปางปูเลาะ ; สสท.เมืองพะเยา(เวียง) ; เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด จนท.ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รีบสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรค ด่วน ...

รับสมัครงาน

Untitled Document

 • บัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักรังสีการแพทย์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์(พนักงานราชการทั่วไป) ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(พนักงานราชการทั่วไป) ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
 • ประกาศจังหวัดพะเยารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งรังสีการแพทย์
 • บัญชีรายชื่อผู้คัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
 • อ่านทั้งหมด
  สำนักงานสาธาธารณสุขจังหวัดพะเยา
  ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง
  จังหวัดพะเยา
  56000

  (054) 409-xxx - (054) 409-xxx
  www.pyomoph.go.th