!!! มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.ต้ำ;รพ.สต.บ้านต๋อม;รพ.สต.ร่องย้าง;รพ.สต.หนองป่าแพะ;รพ.สต.ศรีถ้อย;รพ.สต.ดอนมูล;สสช.สิบสองพัฒนา;รพ.สต.ห้วยเคียน; เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด จนท.ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รีบสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรค ด่วน ...

กิจกรรมวันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

>> ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
>> -ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 26
>> -ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 26
>> ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ก้าวคนละก้าว"
>> รพ.อุตรดิตถ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)
>> รพ.อุตรดิตถ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)
>> สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
>> สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
>> การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ประจำปี 2561 รอบที่ 1
>> ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง "เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดและการแปลผลคลื่นหัวใจ"
>> สสจ.น่าน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ระดับชำนาญการ 10 ตำแหน่ง
>> รพ.เชียงคำ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา

สื่อประชาสัมพันธ์ / วารสาร

>> ฉบับที่ 32 สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันไข้หวัดใหญ่
>> ฉบับที่ 31 เตือนเห็ดพิษอันตราย
>> ฉบับที่ 30 อสม.เคาะประตู ต้่านภัยไข้เลือดออก
>> ฉบับที่ 29 ระวังและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
>> ฉบับที่ 28 การระบาดโรคมือเท้าปาก
>> ฉบับที่ 27 เฝ้าระวังไข้หวัดนก
>> ฉบับที่ 26 วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี 2560
>> ฉบับที่ 25 การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่
>> ฉบับที่ 24 มาตรการ ปิด ล้าง เสี่ยง หยุด ป้องกันไข้หวัดใหญ่
>> ฉบับที่ 23 ตรวจคัดกรองศูนย์เด็กเล็ก
>> ฉบับที่ 22 โรคทางเพศสัมพันธ์
>> ฉบับที่ 21 รณรงค์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วันวาเลนไทน์
>> ฉบับที่ 20 คัดกรองวัณโรค
>> ฉบับที่ 19 ระวังโรคไข้หวัดนกหน้าหนาว
>> ฉบับที่ 18 เตือน โรคพิษสุนัขบ้า