!!! มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.ธาตุขิงแกง; เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด จนท.ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รีบสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรค ด่วน ...

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

กิจกรรมวันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

>> ขอเชิญร่วมงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2560
>> สสจ.จันทบุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพือรับย้าย รับโอน 2 ตำแหน่ง
>> รพ.พุทธโสธรรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ
>> รพ.ศรีสังวรสุโขทัยรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
>> รพ.ราชบุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
>> สสจ.สุรินทร์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
>> สสจ.สุราษฎร์ธานีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 8 ตำแหน่ง
>> รพ.มหาราชนครราชสีมารับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
>> สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
>> รพ.พระนั่งเกล้ารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
>> การตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
>> ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิ่ง NURSE CMU RUN 2017

สื่อประชาสัมพันธ์ / วารสาร

>> ฉบับที่ 32 สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันไข้หวัดใหญ่
>> ฉบับที่ 31 เตือนเห็ดพิษอันตราย
>> ฉบับที่ 30 อสม.เคาะประตู ต้่านภัยไข้เลือดออก
>> ฉบับที่ 29 ระวังและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
>> ฉบับที่ 28 การระบาดโรคมือเท้าปาก
>> ฉบับที่ 27 เฝ้าระวังไข้หวัดนก
>> ฉบับที่ 26 วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี 2560
>> ฉบับที่ 25 การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่
>> ฉบับที่ 24 มาตรการ ปิด ล้าง เสี่ยง หยุด ป้องกันไข้หวัดใหญ่
>> ฉบับที่ 23 ตรวจคัดกรองศูนย์เด็กเล็ก
>> ฉบับที่ 22 โรคทางเพศสัมพันธ์
>> ฉบับที่ 21 รณรงค์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วันวาเลนไทน์
>> ฉบับที่ 20 คัดกรองวัณโรค
>> ฉบับที่ 19 ระวังโรคไข้หวัดนกหน้าหนาว
>> ฉบับที่ 18 เตือน โรคพิษสุนัขบ้า