!!! มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.บ้านต๋อม;รพ.สต.แม่ปืม;รพ.สต.ท่าวังทอง;รพ.สต.ศรีถ้อย;รพ.สต.น้ำปุก; เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด จนท.ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รีบสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรค ด่วน ...
นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน
นพ.สสจ.พะเยา
<< X << รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 17 << รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 16 << รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 15 << รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 14 << รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 13 << รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 12 << รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 11 << รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 10 << รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 9 << รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 8 << รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 7 << รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 6 << รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 5 << รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 4 << รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 1-3
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง "Renal Diseases and Biotechnology for Blood Purification"
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "ก้าวทันยุค:พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคไตเรื้อรัง"
สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.
รพ.เชียงรายฯ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
สสจ.จันทบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 1 อัตรา
รพ.พุทธโสธร รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ขอส่งสารสัมพันธ์ "แก้วกัลยาสิกขาลัย" ปีที่ 12 ฉบับที่ 3
ขอความอนุเคราะห์และร่วมสนับสนุนการวิ่งการกุศลธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่่ 20
ขอเชิญชวนรับชมรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิคประจำปี 2561
สสจ.นครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง
รพ.อุทัยธานี รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ สาขาจักษุยวิทยา 1 อัตรา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
บริการออนไลน์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
บริการอื่นๆ