Untitled Document
 • รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังผลกระทบด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากปัญหาหมอกควัน จ.พะเยา ปีงบประมาณ 2558 สัปดาห์ที่ 17 (26 เม.ย.- 2 พ.ค.2558)
 • รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังผลกระทบด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากปัญหาหมอกควัน จ.พะเยา ปีงบประมาณ 2558 สัปดาห์ที่ 15 (12-18 เม.ย.2558)
 • รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังผลกระทบด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากปัญหาหมอกควัน จ.พะเยา ปีงบประมาณ 2558 สัปดาห์ที่ 16 (19-25 เม.ย.2558)
 • รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังผลกระทบด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากปัญหาหมอกควัน จ.พะเยา ปีงบประมาณ 2558 สัปดาห์ที่ 14 (5-11 เม.ย.2558)
 • รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังผลกระทบด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากปัญหาหมอกควัน จ.พะเยา ปีงบประมาณ 2558 สัปดาห์ที่ 13 (28 มี.ค.-4 เม.ย.2558)
 • รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังผลกระทบด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากปัญหาหมอกควัน จ.พะเยา ปีงบประมาณ 2558 สัปดาห์ที่ 12 (22-28 มี.ค.2558)
 • รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังผลกระทบด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากปัญหาหมอกควัน จ.พะเยา ปีงบประมาณ 2558 สัปดาห์ที่ 11 (15-21 มี.ค.2558)


 • Untitled Document
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(พนักงานราชการทั่วไป) ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
 • ประกาศจังหวัดพะเยารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งรังสีการแพทย์
 • บัญชีรายชื่อผู้คัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
 • ประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 4 ตำแหน่ง
 • อ่านทั้งหมด

  ภาพกิจกรรม